Đường dây nóng liên Triều được thiết lập lần đầu tiên vào năm 1971. 

 

VietNamNet TV