Hoàng gia Anh chưa bao giờ đặt chân đến Hạ viện trong gần 400 năm qua là một số ví dụ về những điều kỳ lạ, và cũng là truyền thống riêng có ở Quốc hội Anh.

 

VietNamNet TV