Đây là cuộc tuần hành chống dẫn độ đầu tiên diễn ra tại Kowloon, nằm cách xa khu trung tâm tài chính.

Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
Người biểu tình tại Kowloon hôm 7/7

Cảnh sát ước tính lượng người tham gia vào khoảng 56.000, song ban tổ chức cho biết 230.000 người đã tham gia cuộc tuần hành.

Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
Đám đông người biểu tình tụ tập ở khu vực nhà ga

Các cuộc tuần hành đã khiến chính quyền Hong Kong phải hoãn lại việc thông qua đạo luật, nhưng người biểu tình đang yêu cầu nhà lãnh đạo Carrie Lam phải hoàn toàn rút lại dự thảo, đồng thời đề nghị bà từ chức. Họ cho biết các cuộc biểu tình sẽ còn tiếp tục diễn ra cho đến khi chính quyền đáp ứng những yêu cầu của họ.

Một số hình ảnh khác từ cuộc biểu tình hôm 7/7:

Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
 
Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ
Hong Kong,Kowloon,Trung Quốc,du khách,du lịch,biểu tình,tuần hành,dẫn độ

Anh Thư