Theo Bloomberg, ban điều hành gồm 25 thành viên của Ngân hàng thế giới đã nhất trí phê chuẩn ông Malpass, 63 tuổi, hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế, là Chủ tịch thứ 13 của ngân hàng. Nhiệm kỳ 5 năm của ông Malpass sẽ bắt đầu từ 9/4, thông báo từ WB cho hay. 

Ngân hàng Thế giới đã có Chủ tịch mới

Ông Malpass, một nhân vật trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ kế nhiệm ông Jim Yong-kim, sau khi ông này tuyên bố từ chức hôm ½ để gia nhập một công ty đầu tư.

 

Ông Malpass, gốc Do Thái, là cố vấn kinh tế cấp cao cho Tổng thống Mỹ trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Malpass làm Chủ tịch WB hồi tháng 2. Kể từ đó, không có nước nào đề xuất ứng viên nào khác, do đó, việc ông này được chọn hầu như đã chắc chắn.

Kể từ khi Ngân hàng thế giới được thành lập sau Thế chiến II, hầu hết các chủ tịch của nó đều là người Mỹ.

Hoài Linh