Sự kiện này đã được các hãng thông tấn quốc tế lớn đồng loạt đưa tin. Những hình ảnh đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đặt chân đến Việt Nam đã xuất hiện đồng loạt trên báo chí.

Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
 
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Ảnh: KBS
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Ảnh: KBS
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Ảnh: KBS
Hình ảnh ông Kim Jong Un đến Việt Nam
Ảnh: AP

Thanh Hảo