Những hình ảnh Eric Lafforgue ghi lại được đã giúp thế giới bên ngoài phần nào hiểu thêm về đất nước luôn gắn với tin tức về hạt nhân và tên lửa.

Mới đây, nhiếp ảnh gia nổi tiếng này đã chia sẻ với trang NK News một loạt ảnh thú vị từ các lần ông tới Triều Tiên. 

Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
 
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News

Thanh Hảo