Những hình ảnh Eric Lafforgue ghi lại được đã giúp thế giới bên ngoài phần nào hiểu thêm về đất nước luôn gắn với tin tức về hạt nhân và tên lửa.

Mới đây, nhiếp ảnh gia nổi tiếng này đã chia sẻ với trang NK News một loạt ảnh thú vị từ các lần ông tới Triều Tiên. 

Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
 
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News
Triều Tiên,khoảnh khắc đời thường,hình ảnh Triều Tiên
Ảnh: Eric Lafforgue/NK News

Thanh Hảo