Chúng lấy đi 3 bộ sưu tập nữ trang cổ có giá trị lên tới 1 tỷ Euro.

 

VietNamNet TV