Nhà thờ Đức Bà Paris cháy,cháy Nhà thờ Đức Bà Paris,Nhà thờ Đức Bà Paris,cháy ở Pháp

Theo DailyMail, video được ghi một ngày sau khi ngọn lửa bao trùm nhà thờ 850 tuổi nằm giữa thủ đô Paris của Pháp.

 

Hoài Linh