Công việc của Liu Senbo cùng đồng nghiệp là thu gom mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân Covid-19 (dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới) ở bệnh viện Lôi Thần Sơn mỗi ngày hai lần, rồi gửi chúng tới một trung tâm xét nghiệm virus của Công ty Guangdong KingMed Diagnostics đặt tại Vũ Hán để làm xét nghiệm.

Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
 
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Hình ảnh những người chuyên gom mẫu bệnh phẩm Covid-19 ở Vũ Hán
Sau một ngày làm việc cùng đồng nghiệp, Liu Senbo dùng bữa tối ngay tại phòng ăn của trung tâm xét nghiệm virus ở Vũ Hán ngày 24/2.

Thanh Hảo