Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
 (Ảnh: AP)
Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
 (Ảnh: AP)
Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
 (Ảnh: AP)
Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
 (Ảnh: AP)

Theo CNN, việc giải tán diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai quân đội để dập tắt các cuộc biểu tình bạo lực.

Tuyên bố tại Vườn Hồng, ông Trump nói, ông là đồng minh của những người biểu tình hoà bình, song nhấn mạnh: “Tôi là Tổng thống của luật pháp và trật tự”.

 

Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
Cảnh sát Mỹ giải tán biểu tình bên ngoài Nhà Trắng (Ảnh: AP)
Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
 (Ảnh: AP)
Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
 (Ảnh: AP)
Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
 (Ảnh: AP)
Hình ảnh cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng
 (Ảnh: AP)

Hoài Linh