- Trong khi Mỹ chiếm ưu thế về phi cơ, căn cứ ở nước ngoài, khu trục tên lửa, thì Trung Quốc lại giành lợi thế về quân số, xe tăng chiến đấu, tàu hộ tống săn ngầm...

 

Dưới đây là một vài so sánh về sức mạnh quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc trên cơ sở các số liệu mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm và báo cáo Cân bằng Quân sự 2015.

Đọ sức mạnh quân sự Mỹ, Trung Quốc 

Thanh Vân

Thiết kế infographic:Adamo Studio