Tổng thống Mỹ sẽ có thêm những đặc quyền gì? Trong lịch sử nước Mỹ, tình trạng khẩn cấp từng được ban bố dưới hoàn cảnh nào? Video trên sẽ góp phần giải thích rõ hơn về vấn đề này.

 

VietNamNet TV