Tại Trung Quốc, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có dấu hiệu tăng mạnh so với những ngày trước đó.

 

VietNamNet TV