Những người tham gia tuần hành đổ xuống ngập các nẻo đường ở trung tâm thủ đô London, kêu gọi chính phủ Anh tổ chức cuộc dân cầu trưng ý lần thứ hai để người dân quyết định lại việc rút lui hay ở lại Liên minh châu Âu. 

London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Ảnh chụp từ trên cao trung tâm thành phố London
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Người biểu tình thuộc đảng Bảo thủ Chống Brexit
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Người biểu tình thuộc đảng Dân chủ Tự do
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Trung tâm London tràn ngập các lá cờ
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Các chú chó ủng hộ EU
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Người biểu tình tập trung tại Green Park
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Thị trưởng London cũng tham gia cuộc tuần hành
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Quốc hội
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Người dân ăn mừng sau kết quả bỏ phiếu trì hoãn thông qua thoả thuận
 
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Cũng có những người thuộc phe ủng hộ Brexit
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Nhiều trẻ em cũng tham gia cuộc tuần hành
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Hai diễn viên gạo cội Paul McGann và Sir Patrick Stewart tham gia tuần hành
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Người biểu tình tiến về toà nhà Quốc hội
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Một ca sĩ phe ủng hộ Châu Âu tham gia cuộc tuần hành
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Người biểu tình có muôn vàn kiểu hoá trang khác nhau
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
London,Anh,Brexit,Quốc hội,Boris Johnson,bỏ phiếu,tuần hành,biểu tình,Châu Âu,EU
Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa một người biểu tình chống Brexit và một người thuộc phe ủng hộ

Anh Thư