Những người tham gia tuần hành đổ xuống ngập các nẻo đường ở trung tâm thủ đô London, kêu gọi chính phủ Anh tổ chức cuộc dân cầu trưng ý lần thứ hai để người dân quyết định lại việc rút lui hay ở lại Liên minh châu Âu. 

Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Ảnh chụp từ trên cao trung tâm thành phố London
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Người biểu tình thuộc đảng Bảo thủ Chống Brexit
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Người biểu tình thuộc đảng Dân chủ Tự do
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Trung tâm London tràn ngập các lá cờ
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Các chú chó ủng hộ EU
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Người biểu tình tập trung tại Green Park
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Thị trưởng London cũng tham gia cuộc tuần hành
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Quốc hội
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Người dân ăn mừng sau kết quả bỏ phiếu trì hoãn thông qua thoả thuận
 
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Cũng có những người thuộc phe ủng hộ Brexit
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Nhiều trẻ em cũng tham gia cuộc tuần hành
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Hai diễn viên gạo cội Paul McGann và Sir Patrick Stewart tham gia tuần hành
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Người biểu tình tiến về toà nhà Quốc hội
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Một ca sĩ phe ủng hộ Châu Âu tham gia cuộc tuần hành
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Người biểu tình có muôn vàn kiểu hoá trang khác nhau
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Dân Anh tuần hành kín đặc thủ đô vì Brexit
Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa một người biểu tình chống Brexit và một người thuộc phe ủng hộ

Anh Thư