Tổng giám đốc WHO đưa ra tuyên bố mới về nguồn gốc virus, phủ nhận các tuyên bố cũ mới được đưa ra của nhóm nghiên cứu.

 

VietNamNet TV