Trên toàn thế giới, Covid-19 đã quét qua 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 3,9 triệu người và cướp mạng sống của gần 271.000 người khác.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu với gần 1,3 triệu ca nhiễm và khoảng 77.000 người tử vong. 

 

VietNamNet TV