Có bao nhiêu tổng thống Mỹ từng đối mặt với luận tội?

Ngoài Tổng thống Johnson và Clinton, hai Tổng thống Mỹ khác phải đối mặt với các cuộc điều tra luận tội chính thức của Hạ viện là Richard Nixon và Donald Trump. Nhiều tổng thống khác từng bị các đối thủ chính trị đe doạ luận tội, song đều không được sự ủng hộ của hạ viện.

Các khuôn khổ của hiến pháp khiến quốc hội khó có thể cách chức tổng thống đương nhiệm. Quá trình luận tội thường bắt đầu ở hạ viện với điều tra luận tội chính thức.

Nếu ủy ban tư pháp thuộc hạ viện tìm được đủ chứng cứ, các thành viên ủy ban sẽ viết và thông qua các điều khoản luận tội, tiếp đó các điều khoản này được đưa tới Hạ viện để toàn thể thành viên cơ quan này bỏ phiếu.

 

Nếu đạt đa số phiếu tại hạ viện, quá trình luận tội chính thức tổng thống sẽ diễn ra. Giai đoạn cuối sẽ là phiên xử luận tội ở thượng viện. Nếu 2/3 số nghị sĩ thượng viện cho rằng tổng thống có tội thì người đứng đầu nhà nước sẽ bị cách chức, theo History.

Dù Quốc hội Mỹ đã luận tội và cách chức 8 thẩm phán liên bang, song chưa một tổng thống nào bị kết tội trong phiên xử luận tội ở thượng viện.

Hôm nay (18/12), hạ viện sẽ tranh luận về luận tội Tổng thống Donald Trump trong 6h. Trước đó, ủy ban các quy định đã bỏ phiếu về quy trình bỏ phiếu theo đường lối đảng - ấn định các điều khoản cho cuộc bỏ phiếu lịch sử về luận tội.

Hoài Linh