Theo đó, hơn 41% số người tham gia khảo sát cho biết, tiền tiêu Tết của họ vượt quá thu nhập sau thuế hàng tháng của họ. Cùng lúc, 2% số người cho biết, số tiền họ chi dùng dịp Tết vượt quá 6 tháng thu nhập đã trừ thuế của họ. Gần 10% cho biết, phải mượn tiền để trang trải tiền Tết. 

Chi tiêu Tết thành gánh nặng cho nhiều người Trung Quốc

Hơn 37% số người tham gia khảo sát dự đoán, số tiền tiêu Tết của họ sẽ vượt quá 10.000 NDT (khoảng 34,5 triệu đồng).

Gần 70% số người trả lời khảo sát cho biết, phải biếu tiền cho người già trong gia đình, trong đó 26,8% cho biết, đó là khoản chi lớn nhất dịp Tết, China Daily dẫn kết quả khảo sát cho thấy.

 

Hơn 99% số người sinh sau năm 1985 nói, phải phát tiền mừng tuổi cho trẻ em trong Tết. Một nửa trong số này cho biết, chi tiêu hơn 2.000 NDT để mừng tuổi, khoảng 15% cho hay, có thể phải chi hơn 5.000 NDT. 

Với những người sinh sau năm 1990, tiền mừng cưới chiếm một khoản lớn chi tiêu của họ. Khoảng 10% số người sinh sau năm 1990 chọn tiền mừng là khoản chi lớn nhất dịp Tết, cao hơn nhiều những người ở độ tuổi khác.

Chi nhiều tiền vào dịp Tết một phần là do thói quen chi tiêu mà người Trung Quốc duy trì từ lâu, giới phân tích cho hay.

Hoài Linh