Theo StraitsTimes, cách đây ba tháng, Sineenat là người phụ nữ đầu tiên trong gần một thế kỷ được phong làm Hoàng quý phi ở Thái Lan. Bà là phi công, từng được đào tạo trong Không quân Hoàng gia Thái.

Hoàng quý phi,Thái Lan,Vua Thái Lan
Hoàng quý phi,Thái Lan,Vua Thái Lan
Hoàng quý phi,Thái Lan,Vua Thái Lan
 
Hoàng quý phi,Thái Lan,Vua Thái Lan
Hoàng quý phi,Thái Lan,Vua Thái Lan
Hoàng quý phi,Thái Lan,Vua Thái Lan
Hoàng quý phi,Thái Lan,Vua Thái Lan
Hoàng quý phi,Thái Lan,Vua Thái Lan

Hoài Linh