Hiện nay, người Ảrập sống chủ yếu ở 22 quốc gia Ảrập thuộc Liên đoàn Ả rập. Thế giới Ảrập trải dài 13 triệu kilomet vuông, từ phía tây Đại Tây Dương tới biển Ảrập ở phía đông và từ biển Địa Trung Hải tới phía bắc của Sừng châu Phi và Ấn Độ Dương.

Người Ảrập có phong tục, ngôn ngữ, kiến trúc, văn hóa, âm nhạc và những bí ẩn riêng. Tổng số người Ảrập trên thế giới ước tính là 450 triệu.

trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
 
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính
trai Ảrập,đẹp trai,nam tính

Hoài Linh