Hiện nay, người Ảrập sống chủ yếu ở 22 quốc gia Ảrập thuộc Liên đoàn Ả rập. Thế giới Ảrập trải dài 13 triệu kilomet vuông, từ phía tây Đại Tây Dương tới biển Ảrập ở phía đông và từ biển Địa Trung Hải tới phía bắc của Sừng châu Phi và Ấn Độ Dương.

Người Ảrập có phong tục, ngôn ngữ, kiến trúc, văn hóa, âm nhạc và những bí ẩn riêng. Tổng số người Ảrập trên thế giới ước tính là 450 triệu.

Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
 
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập
Ngắm vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Ảrập

Hoài Linh