VietNamNet TV

Singapore từ đói nghèo đến thịnh vượng

Singapore từ đói nghèo đến thịnh vượng

Với diện tích 725km vuông, không có tài nguyên thiên nhiên nhưng Singapore lại có nền kinh tế phát triển mạnh, tỷ lệ việc làm và tuổi thọ cao hơn nhiều nước lớn.