Binh sĩ thời Thành Cát Tư Hãn nghênh đón Putin
Binh sĩ thời Thành Cát Tư Hãn nghênh đón Putin


Theo RT, dàn kỵ binh đón Tổng thống Putin nhìn giống như đang chuẩn bị tiến về phía tây và đi chinh phục đại công quốc Rus theo lời hiệu triệu của Thành Cát Tư Hãn.

 

Khi hỏi bất cứ ai rằng họ có biết gì về Mông Cổ hay không, bạn sẽ đều nghe được câu trả lời “Thành Cát Tư Hãn”.

Binh sĩ thời Thành Cát Tư Hãn nghênh đón Putin
Binh sĩ thời Thành Cát Tư Hãn nghênh đón Putin

Trong thế kỷ 21, Mông Cổ dường như vẫn hân hoan với di sản để lại từ vị thủ lĩnh thế kỷ thứ 13 và đã thể hiện điều đó với Tổng thống Putin.
 
Hoài Linh