Thế giới ảnh

Mất nước, người Đà Nẵng méo mặt xách xô chạy quanhicon
Mất nước, người Đà Nẵng méo mặt xách xô chạy quanh
icon
Gần tuần nay, tình trạng thiếu nước sạch đã diễn ra liên tục đã khiến sinh hoạt của người dân tại một số nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng bị đảo lộn.
HIỂN THỊ THÊM TIN