Theo đó, ngày 12/10, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10 (Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”). Hướng dẫn đưa ra 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19, cụ thể:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Video đưới đây sẽ hướng dẫn cách tính, phân chia cấp độ dịch theo các tiêu chí, yếu tố điều chỉnh cấp độ dịch.

Trên cơ sở hướng dẫn, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, ...), khả năng ứng phó để điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP.

 

Xem video:

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Quỳnh Anh

Bộ Y tế hướng dẫn 3 tiêu chí phân loại cấp độ thích ứng an toàn Covid-19

Bộ Y tế hướng dẫn 3 tiêu chí phân loại cấp độ thích ứng an toàn Covid-19

Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian, độ bao phủ vắc xin, khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh là các tiêu chí phân loại cấp độ thích ứng an toàn Covid-19.