Các hạng mục chính của công trình bao gồm: 1 bồn chứa oxy lỏng có thể tích 26m3 cùng hệ thống cấp phối để đáp ứng đủ nhu cầu oxy cho bệnh viện; 1 hệ thống máy nén khí với công suất đủ cho 88 cụm khí ở Khu nhiễm A, D và có dự phòng cho các khu nhiễm khác của bệnh viện.

Tổng giá trị công trình khoảng 8,5 tỷ đồng, do Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM tổ chức vận động các đơn vị trong khối đóng góp tài trợ.Trong đó Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS - đơn vị trực thuộc EVNGENCO 3) tham gia giám sát, thi công lắp đặt các hạng mục công trình.

Thêm hệ thống oxy cho gần 400 giường bệnh điều trị Covid-19

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM và EVNGENCO 3 trao tượng trưng, bàn giao công trình cho BV bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Công tác khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị cho Hệ thống cấp khí Oxy dòng cao và Hệ thống hút chân không tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM được bắt đầu triển khai từ ngày 25/7/2021. Theo EPS, các đơn vị thi công, nhà thầu và lực lượng kỹ thuật của EPS đã rất nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp kỹ thuật để nhanh chóng hoàn thiện công trình. Công trình được khẩn trương thực hiện và hoàn thành trong vòng 1 tháng với hình thức thi công cuốn chiếu, thực hiện xong đến đâu sẽ bàn giao đưa vào sử dụng đến đó.

Thêm hệ thống oxy cho gần 400 giường bệnh điều trị Covid-19

Các đại biểu nghiệm thu công trình tại khu vực bồn chứa oxy lỏng

 
Thêm hệ thống oxy cho gần 400 giường bệnh điều trị Covid-19

Hệ thống oxy được lắp đặt tại các giường bệnh của BV bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Theo đại diện BV bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh viện được Sở Y tế giao nhiệm vụ là bệnh viện hồi sức chuyên sâu “Tầng 3”, chuyên tiếp nhận các trường hợp bệnh nặng của “Mô hình tháp 3 tầng điều trị Covid-19” trong chiến lược điều trị Covid-19 của TP.HCM. Nhu cầu về giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện rất lớn và mỗi ngày càng tăng cao. Việc nhanh chóng hoàn thành công trình các hệ thống cung cấp khí oxy, cung cấp không khí và hút chân không cho các giường bệnh là rất cần thiết, ý nghĩa.

Trước đó, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM cũng đã vận động một số đơn vị đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống cung cấp khí oxy dòng cao và hệ thống hút chân không cho 504 giường bệnh của khu B Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM (Bệnh viện ung bướu cơ sở 2) với tổng giá trị thực hiện là hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong quá trình Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức vận động kinh phí thực hiện công trình ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Hồi sức Covid-19, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) được giao nhiệm vụ đầu mối, chủ trì các công trình. Theo đó, Tổng công ty Phát điện 3 đã tài trợ 5 tỷ đồng, Tổng công ty Điện lực Miền Nam tài trợ 2,5 tỷ đồng.

Vĩnh Phú