Trước bối cảnh người dân từ các địa phương quay trở lại TP.HCM làm việc sau Tết, ngày 19/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký ban hành công văn tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch Covid-19.

Các đơn vị chức năng phải xem công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm, phân công lực lượng tham gia phòng chống dịch ngay từ đầu năm.

Tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố chỉ đạo đơn vị và đơn vị trực thuộc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong mọi hoạt động.

Các đơn vị tuân thủ đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn; sắp xếp quy trình làm việc đảm bảo khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người nhưng vẫn đảm bảo nhân lực hoạt động.

Người dân cần khai báo y tế nếu đi về từ vùng dịch, thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra.

 

Công văn cũng nêu rõ, các sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở nghiêm túc thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Các đơn vị triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” của Bộ Y tế.

Các khu công nghiệp, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành sản xuất.

An Yên

TP.HCM dừng các hoạt động tôn giáo có 20 người trở lên

TP.HCM dừng các hoạt động tôn giáo có 20 người trở lên

Nhằm đảm bảo quy định phòng chống Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, ngành Y tế TP.HCM đề nghị dừng các nghi lễ tập trung từ 20 người trở lên.