Diễn biến dịch
 
Sáng 17/2: 

Địa bàn tỉnh đã ghi nhận 539 ca bệnh Covid-19. Dịch đã lan rộng ra toàn bộ 12/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Hải Dương đang có 5 ổ dịch lớn, gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP Hải Dương.

- Chí Linh: 287 ca

- Huyện Cẩm Giàng: 66 ca

- Huyện Kinh Môn: 64 ca

- Huyện Nam Sách: 29 ca

- TP Hải Dương: 24 ca

Chiều 17/2: 

Hải Dương ghi nhận thêm 18 ca bệnh từ 2312-2329 là các trường hợp F1, đã được cách ly tập trung trước đó. Trong đó có 7 ca liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng; 2 ca liên quan ổ dịch phường Thanh Bình, TP. Hải Dương và 9 ca liên quan ổ dịch TP. Chí Linh.

Hiện tại, Hải Dương có 557 ca bệnh với các ổ dịch lớn: 

- Chí Linh: 296 ca

- Huyện Cẩm Giàng: 73 ca

- Huyện Kinh Môn: 64 ca

- Huyện Nam Sách: 29 ca

- TP Hải Dương: 26 ca 

Ngày 18/2: 

Hải Dương ghi nhận thêm 18 ca bệnh từ 2330 tới 2347, tổng cộng hiện có 575 ca. Trong đó, có 15 ca là F1, được cách ly trước đó; 1 ca trong khu vực phong tỏa; 1 ca phát hiện qua giám sát ho, sốt trong cộng đồng; 1 ca phát hiện qua giám sát, khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế.

Ngày 19/2: 

Các bệnh nhân 2348 - 2362 đều được ghi nhận tại Hải Dương. Trong số này, có 13 ca là F1, đã được cách ly trước đó; 1 ca trong khu vực phong tỏa (các ca này không có nguy cơ lây lan đối với cộng đồng); 1 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện, được cách ly ngay.

Ngày 20/2: 

Các bệnh nhân 2363 - 2368 đều được ghi nhận tại Hải Dương. Những người này là F1, đã được cách ly tập trung trước đó.

Ngày 21/2: 

15 bệnh nhân có mã số từ 2369 đến 2383, trong đó 14 ca là F1, 6 ca trong số này là F1 của bệnh nhân 2352 tại ổ dịch ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành; 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

Ngày 22/2: 

Bệnh nhân 2384 và các bệnh nhân từ 2386 - 2390 được ghi nhận tại Hải Dương. Những người này đều là trường hợp F1, đã được cách ly trước đó.

Sáng 23/2: 

Thêm 3 ca bệnh 2393-2395. Đây là các trường hợp F1, liên quan đến ổ dịch xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Chiều 23/2: 

5 ca tại Hải Dương là các bệnh nhân có mã số từ 2396-2399 và 2401. Đây là các trường hợp F1, đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Sáng 24/2: 

Các bệnh nhân từ 2402 - 2403 đều là trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (TP.Chí Linh, Hải Dương). Những người này đã được cách ly tập trung trước đó.

Chiều 24/2: 

Các bệnh nhân từ 2404 - 2412 có 6 ca phát hiện tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, là người trong vùng phong tỏa. 2 ca được ghi nhận tại huyện Cẩm Giàng, là F1 của ổ dịch cũ được cách ly tập trung trước đó. 1 ca còn lại ghi nhận tại huyện Thanh Hà, phát hiện thông qua sàng lọc, đã được cách ly.

Ngày 25/2: 

Bệnh nhân 2416 ghi nhận tại huyện Bình Giang, Hải Dương phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Bệnh nhân 2418 ghi nhận tại TP. Chí Linh qua giám sát trường hợp có triệu chứng nghi ngờ.

3 bệnh nhân 2414, 2415, 2417 là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

2 bệnh nhân 2419 và 2420 ghi nhận tại huyện Cẩm Giàng, là các trường hợp có liên quan đến ổ dịch Công ty Kuroda Kagaku, trong đó 1 ca đã được cách ly tại nhà từ ngày 9/2 và 1 ca được ca cách ly tại nhà từ 14/2.

Ngày 26/2: 

4 ca bệnh ghi nhận tại Hải Dương có 2 ca tại huyện Kim Thành.

Trong đó, bệnh nhân 2422 là F1 của bệnh nhân 2369.

Bệnh nhân 2425 là F1 của ca số 2407/

2 trường hợp còn lại ở Hải Dương có 1 ca tại huyện Cẩm Giàng, 1 ca tại huyện Tứ Kỳ. 

Bệnh nhân 2423 được ghi nhận tại Cẩm Giàng, là F1 của ca 2185, 2216 và 2277. 

Bệnh nhân 2426 ghi nhận tại huyện Tứ Kỳ, là F1 của ca số 2415, được cách ly tập trung từ ngày 25/2. 

Ngày 27/2:

Trong 6 ca mắc mới tại Hải Dương có 2 ca ghi nhận tại huyện Kim Thành, 1 ca tại Kinh Môn, 3 ca tại TP. Hải Dương. Cụ thể:

Huyện Kim Thành ghi nhận 2 ca, là bệnh nhân 2427 và 2432, đều là các trường hợp F1 tiếp xúc gần các ca bệnh trước đó.

Tại huyện Kinh Môn ghi nhận ca bệnh 2428, là F1 của bệnh nhân 1712, đã được cách ly tập trung từ ngày 5/2. 

3 ca tại thành phố Hải Dương là các bệnh nhân 2429, 2430 và 2431.

Ngày 28/2: 

12 ca bệnh được phát hiện tại tỉnh Hải Dương có 2 ca lấy mẫu ngày 26/2 và 10 ca lấy mẫu ngày 27/2, gồm:

6 ca tại huyện Kim Thành:

Bệnh nhân 2433 F1 của ca số 2406.

Bệnh nhân 2435 là F1 của ca 2377.

Các bệnh nhân 2436 và 2437 được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực đã phong tỏa từ ngày 29/1.

Bệnh nhân 2445 là F1 của bệnh nhân 2432.

Bệnh nhân 2447 là F1 của ca 2193.

Huyện Nam Sách ghi nhận 1 ca Covid-19 mới là bệnh nhân 2434, F1 của ca số 2350.

TP. Chí Linh ghi nhận 2 ca mới:

Bệnh nhân 2438 là F1 của ca 1795 và 2252.

Bệnh nhân 2439 là F1 của ca 2194.

Huyện Cẩm Giàng ghi nhận 1 ca Covid-19 được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực đã phong tỏa từ ngày 5/2. Người này là bệnh nhân 2444.

TP. Hải Dương ghi nhận 1 ca bệnh là bệnh nhân 2446. Người này là F1 của ca số 1863.

Huyện Kinh Môn ghi nhận 1 ca bệnh được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ngày 27/2. Người này là bệnh nhân 2448.

Ngày 1/3:

6 ca ghi nhận tại thành phố Chí Linh (bệnh nhân 2449-2454), là các F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 28/1, tức cách đây 29 ngày.

1 ca tại huyện Kinh Môn là bệnh nhân 2455, F1 của bệnh nhân 2248, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2.

1 ca tại huyện Kim Thành là bệnh nhân 2460, là F1 của ca bệnh 2436, 2437, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2.

Ngày 2/3: 

Các bệnh nhân từ 2462 - 2468 và từ 2470 đến 2472 phát hiện tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương, là F1 của bệnh nhân 2437, đã cách ly tập trung ngày 28/2.

Bệnh nhân 2469 ghi nhận ca tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải Dương, là F1 là của ca 2436, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2.

Ngày 3/3: 

Bệnh nhân 2478 ghi nhận tại TP. Chí Linh, là F1 của ca nhiễm 1632, được cách ly tập trung từ ngày 28/1.

Ba bệnh nhân 2479, 2480, 2481 ghi nhận tại huyện Kim Thành, đều là các F1, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2.

Bệnh nhân 2482 là ca bệnh tại TP Hải Dương, F1 của trường hợp 2210; đã được cách ly tập trung từ ngày 14/2. 

Ngày 4/3: 

Các bệnh nhân 2483 - 2485 được phát hiện tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, trong khu vực phong tỏa từ ngày 2/3.

Bệnh nhân 2486, 2488 ghi nhận tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, là F1 của ca số 2480, đã được cách ly tập trung từ ngày 2/3.

Bệnh nhân 2487 được phát hiện tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, là F1 của ca 2481, đã được cách ly tập trung từ ngày 2/3.

Sáng 6/3: 

Bệnh nhân 2496 ghi nhận tại huyện Cẩm Giàng, là F1 của ca số 2419, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/2.

Bệnh nhân 2496 ghi nhận tại huyện Cẩm Giàng, là F1 của ca 2155, đã được cách ly tập trung từ ngày 17/2.

Bệnh nhân 2498 được phát hiện tại TP. Hải Dương, là F1 của ca số 2237, đã cách ly tập trung từ ngày 2/2.

Bệnh nhân 2499 phát hiện tại TP. Chí Linh, là F1 của ca 1906, đã được cách ly tập trung từ ngày 29/1.

Bệnh nhân 2500 ghi nhận tại TP. Chí Linh, là F1 của ca 1897, đã cách ly tập trung từ ngày 3/2.

Bệnh nhân 2501 ghi nhận tại TP. Chí Linh, là F1 của ca 2194, đã cách ly tập trung từ ngày 11/2.

Chiều 6/3: 

Các bệnh nhân 2502 và 2503 được phát hiện tại huyện Kim Thành, là F1 của ca 2437, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2.

Bệnh nhân 2504 ghi nhận tại Kim Thành, là F1 của ca số 2393, đã được cách ly tập trung từ ngày 22/2.

Bệnh nhân 2505 được ghi nhận tại Thị xã Kinh Môn, là F1 của ca 2481, đã được cách ly tập trung từ ngày 4/3.

Bệnh nhân 2506 ghi nhận tại Kinh Môn, là F1 của ca 1879, đã được cách ly tập trung từ ngày 31/1.

Bệnh nhân 2507 phát hiện tại Kinh Môn, là F1 của ca 1711, đã được cách ly tập trung từ ngày 31/1.

Ngày 7/3: 

Bệnh nhân 2512 ghi nhận tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, là F1 của bệnh nhân 2415. Trường hợp này được cách ly tập trung từ ngày 25/2.

Ngày 8/3: 

Bệnh nhân 2524 ở TP. Hải Dương, là F1 của ca 2210 và 2389, đã được cách ly tập trung từ ngày 14/2. 

Ngày 9/3: 

Bệnh nhân 2526 được ghi nhận tại huyện Cẩm Giàng. Người này là F1 của ca số 2339, đã được cách ly tập trung từ ngày 9/2.

Ngày 10/3: 

Bệnh nhân 2528 ghi nhận tại TP Hải Dương. Người này được phát hiện dương tính SARS-coV-2 qua xét nghiệm sàng lọc những người có nguy cơ cao, đã được cách ly từ ngày 8/3.

Sáng 12/3: 

Bệnh nhân 2534 được ghi nhận tại TP. Hải Dương. Người này là F1 của ca 2528, đã cách ly tập trung từ ngày 8/3. 

Bệnh nhân 2535 phát hiện tại TP. Chí Linh, là công nhân Công ty Poyun. Người này đã cách ly tập trung từ ngày 28/1, đến ngày 16/2 ghi nhận ca 2299 ở cùng phòng cách ly mắc Covid-19.

Chiều 12/3: 

Bệnh nhân 2549 là công nhân Công ty Poyun, F1 của ca số 2296 và 2402, đã được cách ly tập trung trước đó.

Bệnh nhân 2550 là công nhân Công ty Poyun, đã được cách ly tập trung trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 10/3 phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngày 13/3: 

Bệnh nhân 2552 ghi nhận tại TP. Chí Linh, là công nhân Công ty Poyun, F1 của bệnh nhân 2296 và 2451, đã được cách ly tập trung trước đó.

Bệnh nhân 2553 cũng là công nhân Công ty Poyun, F1 của bệnh nhân 2402, đã được cách ly tập trung trước đó.

Sáng 14/3: 

Bệnh nhân 2558 được ghi nhận tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương. Người này là F1 của ca số 2484 và 2471, đã được cách ly trước đó.

Bệnh nhân 2559 ghi nhận tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương, là F1 của ca 2467, đã được cách ly trước đó.

Ngày 16/3: 

Bệnh nhân 2561 là nam, 39 tuổi, địa chỉ tại phường Hải Tân, TP Hải Dương. Ca bệnh là F1 của bệnh nhân 2528, đã được cách ly trước đó. 

Bệnh nhân 2567 là nữ, 21 tuổi, sống tại phường Hoàng Tân,TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ca bệnh là F1 của bệnh nhân 2451, đã được cách ly trước đó. 

Đang tiếp tục cập nhật...