Để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm “Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu”, liên hệ Đường dây nóng (028) 3810 0888, bấm phím 1 hoặc truy cập tại: https://bit.ly/BHChamsocSKToancau.

Ngọc Minh