Sức khỏe
>>

Sức khỏe tâm thần

Bé trai 4 tuổi có hành động thân mật bất thường sau khi xem YouTubeicon
Bé trai 4 tuổi có hành động thân mật bất thường sau khi xem YouTube
icon
Gia đình phải đưa bé trai 4 tuổi đi khám tâm lý sau khi con có hành động làm gần gũi quá lứa tuổi và thường xuyên rình xem người lớn tắm.
Go
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị