Thời điểm cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trở nên tấp nập. Đây cũng là lúc các hoạt động thanh tra kiểm tra về ATTP của các cơ quan chức năng được đẩy mạnh. Bởi vậy, việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn thực phẩm cần được hình thành trong ý thức của mỗi người làm việc tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, nắm được những quy định xử phạt về ATTP để tránh vi phạm.

ATTP,an toàn thực phẩm
 Hoạt động thanh tra, kiểm tra ATTP tại cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; Không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô nhiễm đối với thực phẩm; Cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng; không được che kín; Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay; Dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy.

ATTP,an toàn thực phẩm
 Thanh tra chuyên ngành kiểm tra mẫu thị tại chợ Mỹ Đình – Hà Nội.
 

Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi:

Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đồng đối với một trong các hành vi:

Sử dụng nước không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hoặc không bảo đảm vệ sinh theo quy định của pháp luật tương ứng để chế biến thức ăn; để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống.

Chủ cơ sở không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; Không thực hiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải trong phạm vi của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật; Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

ATTP,an toàn thực phẩm
 Thanh kiểm tra các sản phẩm bánh kẹo tại chợ Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi:

Sử dụng người đang mắc các bệnh mà theo quy định của pháp luật không được tham gia trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ngoài ra, trong qua trình sản xuất và chế biến thực phẩm nếu vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, tước quyền sử dụng giấy phép tiếp nhận đăng ký.

Mười Hồ