Theo đó, cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế đi vào hoạt động sẽ cho phép công dân/ doanh nghiệp dễ dàng tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến, tự tra cứu và biết được tình trạng giải quyết thủ tục hành chính của mình mà không phải đến tận nơi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, công dân/doanh nghiệp có thể giám sát chất lượng các dịch vụ công một cách công khai, minh bạch, thông qua phản hồi, đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính của mình.

Cổng dịch vụ công Bộ Y tế được đánh giá giúp cải tiến, nâng cấp và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm từng bước cải thiện sự phục vụ công dân/doanh nghiệp với chất lượng và hiệu quả tốt nhất; đồng thời tiết kiệm được chi phí do tập trung quản lý tại một hệ thống duy nhất.

Bộ Y tế,Cổng dịch vụ công trực tuyến
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến đóng vai trò quan trọng đối với việc xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp".

 

Được biết, 4 năm trước, Bộ Y tế đã kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ DTT thực hiện dịch vụ công đầu tiên mức 4 rất thành công. Hiện, Bộ Y tế đã xây dựng và đưa vào vận hành trên 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các lĩnh vực An toàn thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm, Trang thiết bị Y tế, Khoa học công nghê, Khám chữa bệnh, Môi trường Y tế, …

Cổng dịch vụ công Bộ Y tế được xây dựng trên việc tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế; các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin khác của các cơ quan nhà nước; có khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử, truyền thông, mạng xã hội.

Cổng dịch vụ công hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế; kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, sẵn sàng kết nối với Cổng dịch vụ công các Bộ / ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Liên

Lãnh đạo Bộ Y tế: Các bệnh viện tự chủ không được thu cao hơn mức giá quy định

Lãnh đạo Bộ Y tế: Các bệnh viện tự chủ không được thu cao hơn mức giá quy định

 - Bộ Y tế khẳng định, hoàn toàn không có việc các bệnh viện tự chủ thì cứ tự động tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, mà phải thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.