Bắc Kạn: 400 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho người nghèo

11:33 | 26/10/2018

Trong 3 năm 2016-2018, Bắc Kạn đầu tư hơn 400 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho 635.331 lượt hộ nghèo, dân tộc thiểu số (DTTS), trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội.

Đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh Bắc Kạn lên 98%, trong đó, toàn bộ hộ người nghèo, DTTS tại các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 100% kinh phí. Đã có 738.160 lượt hộ nghèo, DTTS được khám, chữa bệnh, chiếm 42,6% tổng số lần khám, chữa bệnh chung cả tỉnh. Tần suất khám, chữa bệnh BHYT đối với đồng bào DTTS trung bình 1,2 lần/thẻ/năm.

Bắc Kạn chỉ đạo, đầu tư xây dựng, củng cố các trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân ngay từ tuyến cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 96/122 xã, phường đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Trong 3 năm, Ngân hàng Chính sách xã hội  Bắc Kạn đã cho 26.477 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền trên 804,9 tỷ đồng, 4.616 lượt hộ cận nghèo vay trên 187 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ pháp lý, xây dựng Quỹ Vì người nghèo, chính sách miễn giảm học phí…

khám chữa bệnh,người nghèo
 

Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, từ năm 2016 - 2018, tỉnh đã hỗ trợ 828 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 20,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết việc làm cho 15.560 lao động, tư vấn việc làm cho 13.102 người, tổ chức dạy nghề cho 14.228 lao động. Năm 2018, kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn đã giao hơn 6 tỷ đồng cho các địa phương triển khai thực hiện.

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,7%, trong đó huyện nghèo, xã nghèo phấn đấu giảm trên 04%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 40%; Số lao động được giải quyết việc làm mới 5.000 người; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT 98%; Tỷ lệ hộ được dùng điện 97%; Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh 98%; Số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt 86 xã, phường.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn  nỗ lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 02 - 2,5%/năm và giảm 4% tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Minh Tuấn

 
 
  •  
  •  
0 bình luận