Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2020, phong trào thi đua phát hiện gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp, sát với thực tế và đúng mục đích, ý nghĩa. Các cá nhân được khen thưởng đều có những thành tích và việc làm cụ thể, nội dung các việc tốt đa dạng, phong phú.

Đặc biệt, hơn 300 tập thể và cá nhân của ngành đã được tặng Bằng khen của UBND thành phố và các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là phần thưởng cao quý, có sức lan tỏa, động viên đội ngũ hơn 25.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân và chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Tại hội nghị, các tập thể Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Đông Anh và Trung tâm Y tế Cầu Giấy đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều tập thể và cá nhân được UBND thành phố và Sở Y tế Hà Nội khen thưởng.

Ngành Y tế thủ đô biểu dương ‘Người tốt, việc tốt’ năm 2020

Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025, ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã phát động phong trào thi đua kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế thủ đô khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị và của ngành Y tế thủ đô vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Minh Minh