Sức khỏe
>>

Làm đẹp

Bỏ 200 triệu đi cấy tóc chữa hói, quý ông Hà Nội nhận trái đắngicon
Bỏ 200 triệu đi cấy tóc chữa hói, quý ông Hà Nội nhận trái đắng
icon
- Mỗi sợi tóc cấy thêm có giá tới gần 2 USD, tổng cộng mất gần 200 triệu nhưng chỉ sau 2 tháng, đầu anh Nam đầy mủ.
Go
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN