Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo các Trung tâm Y tế địa phương tiến hành lấy mẫu SARS-CoV-2 và điều phối mẫu đến các đơn vị xét nghiệm đã được phân công.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương là đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19.

 

Địa chỉ: Số 18 đường Thanh Niên, Phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Điện thoại: 02203852484.