BHXH Việt Nam vừa cho biết kết quả thí điểm lần 2 đấu thầu tập trung thuốc thuộc lĩnh vực BHYT, sử dụng cho năm 2019-2020.

Theo đó, qua đấu thầu đã lựa chọn 26 loại thuốc (gồm 14 hoạt chất) với tổng giá trị hơn 10 nghìn 79 tỷ đồng, giảm 22,4% so với giá trị trúng thầu bình quân năm 2018 tại các địa phương, tương ứng giảm hơn 2 nghìn u tập trung lần 1 sử dụng năm 2018, với 5 hoạt chất giúp giảm 21,1% so với giá trúng thầu bình quân năm 2017, tương ứng giảm gần 253 tỉ đồng.

Trong đó, biệt dược gốc giảm 13,82%, thuốc generic giảm 33,81%, thuốc generic nhóm 1 giảm từ 27,3% đến 42,8%, một mặt hàng thuốc nhóm 5 giảm tới 54,7%.

 

Để giảm giá thuốc trong các năm tiếp theo, BHXH đề xuất Chính phủ quy định lộ trình và mức giảm giá đối với thuốc biệt dược gốc như nhiều quốc gia đã thực hiện; quy định việc sử dụng giá thuốc trúng thầu trung bình do BHXH Việt Nam công khai theo quy định, theo đó giá thuốc trúng thầu trung bình là căn cứ trong xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và là cơ sở để thương thảo giảm giá trong trường hợp giá thuốc trúng thầu cao bất hợp lý.

Bộ Y tế tiếp tục mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung do Bộ Y tế thực hiện, Danh mục thuốc đàm phán giá; phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong đấu thầu thuốc, dẫn đến giá trúng thầu thuốc cao bất hợp lý tại một số địa phương.

T.Thư