Tiêm chủng vắc xin được coi là một giải pháp quan trọng giúp ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đang tiến dần tới ngưỡng miễn dịch cộng đồng (70% dân số được tiêm vắc xin Covid-19). 

Dưới đây là các biểu đồ liên quan tới việc tiêm chủng trên thế giới. 

Bảng 1: Số liều vắc xin bình quân đầu người

Các nước dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19

Bảng 2: Các nước có tỷ lệ số liều vắc xin được tiêm bình quân đầu người cao nhất

Các nước dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19

Bảng 3: Các nước có tỷ lệ dân số tiêm ít nhất một liều vắc xin cao nhất 

 

Các nước dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19

Bảng 4: Các nước có tỷ lệ dân số tiêm vắc xin nhiều nhất 

Các nước dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19

(Theo Our world in data)

Hiệu quả của vắc xin Covid-19 với từng loại biến thể virus

Hiệu quả của vắc xin Covid-19 với từng loại biến thể virus

Vắc xin Pfizer được ghi nhận hiệu quả cao hơn so với vắc xin AstraZeneca.