Sức khỏe
>>

Các bệnh

ung thư tinh hoàn

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Thanh niên 19 tuổi bị ung thư tinh hoàn, bác sĩ khuyên cấp trữ tinh trùng gấpicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị