Sức khỏe
>>

Các bệnh

U máu

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Phẫu thuật 'giải thoát' khối u máu khổng lồ ở miệng thiếu nữicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị