Sức khỏe
>>

Các bệnh

Thần kinh

Tên y học: Neuropathy

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Cha ung thư chật vật chăm hai con mắc bệnh thần kinhicon