Sức khỏe
>>

Các bệnh

Thần kinh

Tên y học: Neuropathy

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Phát hiện cơ quan mới trong… cơ thể ngườiicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị