Sức khỏe
>>

Các bệnh

Stress

Tên y học: Stress

Stress là trạng thái của con nguời xuất hiện do phản ứng với những tác động đa dạng từ bên ngoài, phát sinh từ những trải nghiệm, những điều kiện sống khó khăn gây nên tác động tâm lý .
Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị