Sức khỏe
>>

Các bệnh

Stress

Tên y học: Stress

Stress là trạng thái của con nguời xuất hiện do phản ứng với những tác động đa dạng từ bên ngoài, phát sinh từ những trải nghiệm, những điều kiện sống khó khăn gây nên tác động tâm lý .
Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Nam thanh niên 28 tuổi vào viện tâm thần vì hay lo xaicon
HIỂN THỊ THÊM TIN