Sức khỏe
>>

Các bệnh

Khiếm thính

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Sau một đêm, cô gái trẻ đột ngột không thể nghe được giọng đàn ôngicon