Sức khỏe
>>

Các bệnh

Bướu cổ

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Cổ người phụ nữ biến dạng vì đeo 2 ‘quả bưởi’ suốt 20 nămicon