Sức khỏe
>>

Các bệnh

Người phụ nữ bị xé rách động mạch cổ khi cố tập Yogaicon
Người phụ nữ bị xé rách động mạch cổ khi cố tập Yoga
icon
Động mạch bị xé rách trong khi tập Yoga, người phụ nữ phải nhập viện trong đau đớn.  
Go
 
video box
 
HIỂN THỊ THÊM TIN