Sức khỏe
>>

Các bệnh

Người phụ nữ phát hiện bị đột quỵ khi nhìn vào màn hình máy tính

icon
Đang trong cuộc họp trực tuyến, Tillery nhìn thấy mặt mình xệ xuống, cánh tay trái trĩu nặng.
Go
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị