Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các Trung tâm Y tế địa phương tiến hành lấy mẫu SARS-CoV-2 và điều phối mẫu đến các đơn vị xét nghiệm đã được phân công.

Các đơn vị đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 (21): 

- Viện Pasteur TP.HCM

- Viện Y tế công cộng TP.HCM

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM

- Bệnh viện Chợ Rẫy

- Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

- Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

- Bệnh viện Nhi Đồng 1

- Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

 

- Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

- Bệnh viện FV - TP.HCM

- Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

- Bệnh viện Quận Thủ Đức

- Bệnh viện Gia An 115

- Bệnh viện Quận 2

- Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học TP.HCM

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

- Bệnh viện Quân y 175

- Chi cục Thú y vùng VI

- Trung tâm Y tế dự phòng Quân đội phía Nam

- Bệnh viện Quân y 7A