Sở Y tế TP. Hà Nội chỉ đạo các Trung tâm Y tế địa phương tiến hành lấy mẫu SARS-CoV-2 và điều phối mẫu đến các đơn vị xét nghiệm đã được phân công.

Các đơn vị đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 (18):

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

- Đại học Y tế công cộng

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

- Bệnh viện Nhi Trung ương

- Bệnh viện Bạch Mai

- Bệnh viện Phổi Trung ương

 

- Bệnh viện Thanh Nhàn

- Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

- Bệnh viện Medlatec

- Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

- Bệnh viện 103

- Bệnh viện 108

- Bệnh viện Quân y 110

- Viện Y học dự phòng Quân đội

- Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương

- Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga