Ngày 3/6, Bộ Y tế có quyết định phân bổ vắc xin AstraZeneca đợt 4 với tổng gần 245.000 liều cho 22 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của 22 tỉnh, thành và 21 đơn vị khác.

Trong đó, CDC Bắc Giang và Bắc Ninh được phân bổ nhiều nhất, mỗi đơn vị 50.000 liều, CDC Hà Nội 20.000 liều, CDC tỉnh Hải Dương 17.600 liều, CDC tỉnh Cần Thơ 10.000 liều, CDC Quảng Ninh 8.800 liều, CDC các tỉnh khác từ 3.500 - 8.300 liều.

Ngoài ra 3 bệnh viện gồm Bệnh viện E 7.000 liều; Nhi Trung ương 5.000 liều, Bệnh viện K Trung ương 1.500 liều.

Bộ Y tế phân bổ thêm 245.000 liều vắc xin Covid-19 cho 43 đơn vị

Công nhân tại Bắc Giang tiêm chích ngừa vắc xin AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế

Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành chỉ đạo CDC các tỉnh tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng số vắc xin nói trên theo đúng đối tượng ưu tiên trong Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ và triển khai tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Các đơn vị được phân bổ cần xem xét triển khai tiêm mũi 2 sau 8 -12 tuần cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 hoặc triển khai tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa được tiêm để tăng độ bao phủ tiêm chủng.

Tính từ 8/3 đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 1,1 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho các đối tượng ưu tiên và công nhân khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh.

 

Bộ Y tế phân bổ thêm 245.000 liều vắc xin Covid-19 cho 43 đơn vị

Bộ Y tế phân bổ thêm 245.000 liều vắc xin Covid-19 cho 43 đơn vị

Bộ Y tế phân bổ thêm 245.000 liều vắc xin Covid-19 cho 43 đơn vị

Thúy Hạnh

Việt Nam gia công vắc xin Sputnik V của Nga

Việt Nam gia công vắc xin Sputnik V của Nga

Công ty Vabiotech sẽ thực hiện gia công, đóng ống vắc xin Sputnik V của Nga với công suất 5 triệu liều/tháng.