Bộ Y tế vừa cập nhật thông tin 180 đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 19/7). Dưới đây là danh sách cụ thể của các đơn vị tại miền Bắc, Trung, Nam và khu vực Tây Nguyên.

Danh sách 180 đơn vị được làm xét nghiệm khẳng định Covid-19

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

 

Nguyễn Liên - Phạm Luyện

Hà Nội mở chiến dịch xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng

Hà Nội mở chiến dịch xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng

Bắt đầu từ ngày 19/7, Hà Nội sẽ rà soát, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho nhiều đối tượng nguy cơ tại cộng đồng.