Sức khỏe
>>

An toàn thực phẩm

Nhiều người cấp cứu nghi ngộ độc cá hồng
icon
Mười người ở Bình Thuận phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá hồng biển.
Go
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị