Trong video này, chuyên gia yoga Kristin McGee hướng dẫn bốn động tác góp phần cải thiện sự linh hoạt, sức mạnh, và độ dẻo dai của các phần cơ thể quan trọng nhất trong chuyện ấy: hông, đùi, mông  và core (cốt lõi, là phần nằm ở trung tâm của cơ thể bao gồm bụng, hông, lưng dưới).

Thái An (Theo health)